|   | 
گیت فروشگاهی ( دزدگیر فروشگاهی ) اسپینر ، امنیت هوشمند

محصولات

دزدگیر فروشگاهی (NPS13A) طرح ژیکان
تکنولوژی RF این آنتن دارای نور پردازی LED داخلی با تنوع رنگ مختلف و همچنیین در قسمت بالای آن دارای LED آلارم قرمز رنگ می باشد. دارای ارتفاع 150 سانتی متر. عرض 40 سانتی متر . قطر 20 میلیمتر . وزن 20 کیلو گرم. قابلیت راه اندازی به صورت تک آنتن با فاصله آشکار سازی 220 سانتی متر با تگ سخت و 150 سانت ...
دزدگیر فروشگاهی (NPS13C) طرح پارتاک
تکنولوژی RF این آنتن دارای تنوع رنگ مختلف می باشد. دارای ارتفاع 150 سانتی متر. عرض 40 سانتی متر . قطر 32 میلیمتر . وزن 20 کیلو گرم. قابلیت راه اندازی به صورت تک آنتن با فاصله آشکار سازی 220 سانتی متر با تگ سخت و 150 سانتی متر با لیبل قابلیت راه اندازی به صورت دو آنتن با فاصله آشکار سازی 260 سانت ...
گیت ضد سرقت فروشگاهی (NPS13D) طرح دنا
جنس این آنتن از آلومینیوم بوده دارای LED آلارم ارتفاع 155 سانتی متری. قابلیت راه اندازی به صورت تک آنتن با فاصله آشکار سازی 220 سانتی متر با تگ سخت و 150 سانتی متر با لیبل قابلیت راه اندازی به صورت دو آنتن با فاصله آشکار سازی 260 سانتی متر پشت به پشت آنتن ها با تگ سخت و 140 سانتی متر با لیبل قاب ...