|   | 
گیت فروشگاهی ( دزدگیر فروشگاهی ) اسپینر ، امنیت هوشمند

مقالات و خبرها

اخذ مجوز فناوری تولید گیت فروشگاهی از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

شرکت دانش بنیان نیرو پردازش اسپینر در تاریخ 1395/01/17 موفق به اخذ مجوز فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری با شماره 3922/ص/95 گردید. لذا امیدواریم اخذ این مجوز ما را در رسیدن به هدف نهایی خود که جلب رضایت مشتریان عزیزمان می باشد یاری نماید .