|   | 
گیت فروشگاهی ( دزدگیر فروشگاهی ) اسپینر ، امنیت هوشمند

مقالات و خبرها

اسپینر در تاریخ 1394/7/11 به عنوان شرکت دانش بنیان زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پذیرفته شد

اسپینر در تاریخ 1394/7/11  به عنوان شرکت دانش بنیان زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پذیرفته شد

جهت استعلام وارد سایت pub.daneshbonyan.ir و کد 10260694626 را وارد نمایید .