|   | 
گیت فروشگاهی ( دزدگیر فروشگاهی ) اسپینر ، امنیت هوشمند

مقالات و خبرها

اسپینر در نمایشگاه ایپاس 2015

شرکت نیرو پردازش اسپینر جهت رونمایی از محصولات جدید خود در زمینه گیت  فروشگاهی ،از شما همکاران و هموطنان عزیز  برای بازدید  دعوت بعمل می آورد.

تاریخ 13 تا 16 مهرماه

مکان : مصلی امام خمینی (ره) سالن D غرفه D29 و D30